Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Sunt de acord

Meniu
Monitorul Oficial Local
Formulare
Accesibilitate
Contact

Anunț concurs

PRIMĂRIA COMUNEI VIIŞOARA, județul BOTOŞANI, publică anunțul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante în baza art. IV din OUG 34/2023 - alin.(2) lit. a) și art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Funcția publică scoasă la concurs:
- Consilier, clasa I, grad superior, COMPARTIMENT BUGET, FINANTE, CONTABILITATE,URMARIRE SI
INCASARE TAXE SI IMPOZITE, URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI, RESURSE UMANE, ACHIZITII PUBLICE

Data, ora și locul desfășurării probei scrise: 03.01.2024 11:00, primăria comunei Viișoara
Perioada de depunere a dosarelor 24.11.2023 - 13.12.2023
Perioada selecție dosare concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de
depunere a dosarelor.
Perioada depunere contestație la selecție: în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului
selecţiei dosarelor.
Perioada soluționare contestații la selecție: în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de
depunere a contestaţiilor.

Condiții de participare
Condiții specifice pentru ocuparea postului
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
Vechime minimă în specialitatea studiilor 7 ani

Durată timp de muncă: 8h/zi - 40h/saptamâna

Bibliografie și tematică
1. Constituția României, republicată
cu tematica Drepturile si libertatile fundamentale
2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare,
republicată, cu modificările și completările ulterioare
cu tematica Principii si definitii in materia prevenirii si sanctionarii formelor de discriminare
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu
modificările și completările ulterioare
cu tematica Egalitatea de sanse si de tratament intre femei si babati in domeniul muncii
4. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și
completările ulterioare
cu tematica Drepturile si indatoririle functionarilor publici
5. Legea nr. 82/1991 a contabilitatii
cu tematica Organizarea si conducerea contabilitatii; Registrele de contabilitate; Contabilitatea institutiilor
publice;
6. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale
cu tematica Veniturile si cheltuielile bugetare; Principiile si regulile bugetare; Principii in executia bugetara;
Competente si responsabilitati in procesul bugetar
7. Legea 227/2015 privind Codul fiscal
cu tematica Titlul IX - Impozite și taxe locale
8. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
cu tematica Titlul III Dispoziţii procedurale generale, Titlul V Stabilirea creanţelor fiscale, Titlul VI Controlul
fiscal, Titlul VII Colectarea creanţelor fiscale
9. Ordonanţa nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverinţelor de către autorităţile
publice locale, cu modificările și completările ulterioare
cu tematica integral
10. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă
cu tematica integral
11. Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii și răspunderea în legătură cu
gestionarea bunurilor, cu modificările și completările ulterioare
cu tematica integral

Persoane de contact:
 Alexandra Botez, secretar general, 0786717869, primariaviisoara_bt@yahoo.com